Program mot odemokrati i Norrköping

I Norrköping mobiliserar man för att motverka rasism, nazism och andra odemokratiska rörelser. Ett kommunalt handlingsprogram ska få alla berörda att dra åt samma håll.
Planen, som tagits fram av Brottsförebyggande rådet, ska både stötta de som vill hoppa av från de antidemokratiska rörelserna och förhindra att fler söker sig dit. Politiker, tjänstemän och personal inom skola, socialtjänst och fritid ska utbildas. Nätverk och stödgrupper ska ta hand om familjer vars ungdomar gått med i de aktuella grupperna. De som vill hoppa av rörelserna ska få individuell hjälp med speciell verksamhet riktad till unga flickor. På måndag diskuterar Kommunstyrelsen förslaget.