Musikprojekt för invandrarflickor i Linköping

Musik skapar social gemenskap och bryter den isolering som många invandarflickor har i familjen. Det anser Internationella Kvinnoföreningen i Linköping som nu vill starta ett musikprojekt för att öka gemenskapen mellan flickor med invandrarbakgrund i åldern 14 till 17 år.
Tanken är att flickorna ska studera både den svenska musiken och musik från sitt ursprungsland. 15 000 kronor väntas Kultur-och frititsnämnden i Linköping bidraga med till projektet.