Landshövdingen kritiserar Ansvarskommittén

Landshövding Björn Eriksson går idag till hårt angrepp mot hemlighetsmakeriet kring Ansvarskommitténs arbete.

Ansvarskommittén ser bland annat över hur Sveriges framtida regionindelning ska se ut och i en debattartikel i Dagens nyheter skriver Eriksson att kommitténs slutsatser måste utsättas för en bred folklig debatt. Enligt Eriksson kan bristerna i öppenhet leda till ett tvärt nej från medborgarna.
Björn Eriksson tycker att ett avgörande beslut om vårt framtida statsskick inte ska fattas utan mellanliggande riksdagsval.