Låg medicindos ledde till kritik

Socialstyrelsen kritiserar apotekspersonal i Valdemarsvik. En man i kommunen fick en tre gånger så låg dos medicin än den han ordinerats av sin läkare.
Undermedicineringen pågick under en hel månad innan det upptäcktes. Socialstyrelsen anser att apotekspersonalen inte varit tillräckligt noggrann. Myndigheten skriver i sitt beslut att "det inträffade tydligt belyser vikten av att berörd personal vid varje enskilt tillfälle är koncentrerad på arbetsuppgiften och är medveten om de allvarliga konsekvenser en felexpdiering kan få".