Automatlarm leder till onödiga utryckningar

Närmare hälften av automatlarmen i Östergötland är sådana som kan leda till onödiga utryckningar för räddningstjänsten. Det visar siffror från Räddningsverket.
Förra året inkom över 4 000 larm till räddningstjänsterna i Östergötland. Av dem var närmare 2 000 automatlarm. - Det är något vi inte borde acceptera från samhällets sida, säger Mette Lindahl Olsson chef för förebyggandeenheten på Räddningsverket. Hon menar att pengarna som nu går åt till automatlarmen borde kunna användas till bättre saker i samhället. En orsak till att automatlarmen är så många beror på att det finns fler installerade larm. Det finns också en fara med utryckningarna. - Räddningtjänsterna åker fort och det har hänt trafikolyckor under utryckningen, säger Mette Lindahl Olsson, som vill använda resurserna till förebyggande åtgärder i stället.