Mp: Vilken etnisk bakgrund har kommunpersonalen?

Motala kommun, som är största arbetsgivaren i Motala, bör ha lika stor del invandrare i personalen som bland kommuninvånarna. Det anser miljöpartisten Catarina Engström.
Hon vill nu veta hur den etniska bakgrunden hos personalen ser ut och om den skiljer sig mellan olika yrkesgrupper. Detta för att just arbetsplatsen är en bra plats för integration, skriver hon i en interpellation till kommunalrådet i Motala, Johan Andersson.