Återställare för landstinget i nya budgeten

Vrinnevisjukhuset kommer att få tillbaka mer av ortopedin och lasarettet i Motala får en akutläkare på plats dygnet runt.

Det är några av de satsningar som finns med i det program som den nya borgerliga majoriteten i landstinget presenterade idag.

- För Vrinnevisjukhusets del så blir det en stor komplett ortopedisk klinik där vi återigen får ägna oss åt att operera vår knän och höfter. Där är det verkligen ett stort steg mot en fungerande ortopedi och ett fungerande sjukhus, säger Helen Andersson-Molina från Vrinnevilistan.

Den nya borgerliga majoriteten tillsammans med det nya partiet Vrinnevilistan river upp beslutet om att flytta  dagkirurgin i Finspång till Norrköping. Nu ska den bli kvar.

I Motala kommer akutvården alltså att förstärkas i och med att en läkare ska finnas på plats dygnet runt.

Den kritiserade omorganisationen som den förra majoriteten drev igenom ska nu ses över. Men någon ny stor omorganisation är det inte frågan om hävdar Helen Andersson-Molina.

Landstinget kommer också att satsa på fler privata alternativ inom vården.