Sommarskola ska ge ökat teknikintresse

I dag inleder Linköpings universitet en sommarskola för sjundeklassare.
Temat är "Rädda världen" där de 80 deltagarna ska få undersöka vattenmiljön, göra hemsidor och designa egna framtidsmobiler. Syftet med sommarskolan är att öka intresset för naturvetenskap och teknik så att fler ska lockas välja dessa områden när de senare söker till högskolan. Sommarskolan arrangeras inom ramen för Natur- & Teknikvetenskap 2002 - det populärvetenskapliga år som genomförs av Linköpings universitet i samarbete med Vetenskapsrådet. Sommarveckan finansieras dessutom av bidrag från Linköpings kommun.