Nutidssaker söks av museum

Arbetets museum i Norrköping vill att allmänheten ska lämna in vardagsföremål till en utställning som ska öppna i vår.

Insamlingen startar idag och ska pågå i två månader.

Vardagssakerna ska sedan ställas ut på ett löpande band, som en del i vårens storsatsning på museet utställningen ”Industriland - när Sverige blev modernt”.

Det är första gången någonsin som Arbetets museum går ut till allmänheten och uppmanar folk att lämna saker till museet.

Museet vill att människor ska bidra med vardagsföremål som använts under 1930 till 1980 och det kan vara saker som kläder, leksaker eller andra prylar för att kunna återspegla denna högindustriella period.