Linköpings kommun söker elfritt boende

I Linköping söker kommunen efter ett hus på landet, där elöverkänsliga kan bo permananet eller få tillfällig avlastning från sin vanliga miljö.
Kommunen har aktiva mäklarkontakter och två platser nära Ulrika är aktuella, det berättar kommunalrådet Kristina Bengtsson i Linköping. Politikerna i Linköping anser att det kan löna sig rent ekonomiskt att ge elöverkänsliga ett drägligt liv, medan man i Mjölby nyligen sagt nej till att inrätta lågstrålande zoner i sin kommun.