Elöverkänsliga efterlyser ny forskning

Elöverkänsliga ska inte behöva skickas ut i skogen för att få ett drägligt liv, men det är bra att kommunen tar problemen på allvar. Det säger Arne Niklasson som är vice ordförande i Elöverkänsligas förbund i Östergötland.
Detta apropå att Linköpings kommun söker efter hus på landet för elallergiker. Niklasson efterlyser bättre forskning på området. Han tycker också att utvecklingen med digital teknik ska bromsas till dess att forskarna vet mer om teknikens effekter på människor.