Problematiskt med stora skolklasser

En av de hetare frågorna i höstens val är skolan och ofta rapporteras det om att grundskolan inte fungerar bra. Malin Brolin från Norrköping är nyutexaminerad lärare och tycker att stora klasser är dagens främsta problem.
Det kommer ständiga nya uppgifter om brister i den svenska grundskolan. Den fysiska arbetsmiljön är undermålig, elevernas kunskapsnivå har blivit allt sämre, det saknas behöriga lärare, skolkuratorer, talpedagoger och speciallärare har plockas bort eftersom det inte finns pengar. Malin Brolin anser att det är flera olika anledningar till att skolan inte fungerar idag, men det hon tycker är mest påtagligt är ändå problemet med för stora elevgrupper. - Det går inte att individualisera undervisningen och se varje barns behov när grupperna är så stora, säger hon. Enligt uppgifter från Lärarförbundet har det också blivit färre lärare i skolan. Idag finns 7,6 lärare på 100 elever, 1991 fanns det 9,4 lärare på lika många elever. Fler utbildade lärare till skolan är ett måste menar Malin Brolin, men eftersom det är brist på lärare idag tycker hon också att det skulle vara bra om andra vuxna personer fanns där.