Försök med privat drivna skolor i Linköping

Linköpings kommun öppnar nu för möjligheten för privata företag att på försök driva gymnasieskolor på entreprenad.
Det socialdemokratiska kommunalrådet Mats Johansson ser inga nackdelar med att gymnasieskolor kan läggas ut på entreprenad. Att företag får den möjligheten tror han kan ge en höjning kvaliteten i gymnasieskolan. Till skillnad från friskolor är kommunen huvudman för verksamheten och får på så sätt bättre insyn Förslaget kommer från en moderat motion från augusti förra året. Det enda parti som är emot förslaget är vänsterpartiet. Bo Nilsson, gruppledare för vänsterpartiet, anser att gymnasieskolor på entreprenad kan leda till ökad segregation.