Vårdpersonal avrådde att ta föreskriven medicin

En läkare i Norrköping har anmält ett behandlingshem i kommunen för att personalen har gått emot hans ordination.
Läkaren hade skrivit ut en viss medicin till en kvinna med missbruksproblem, men när han träffade kvinnan en månad senare hade hon inte tagit medicinen eftersom vårdpersonalen avrått henne till det och istället sagt att hon skulle ta naturläkemedel. Det hela har anmälts till Länsstyrelsen som nu utreda händelsen.