Kritik mot Vägverkets trafiksäkerhetssatsning

Vägverket region sydöst, där Östergötland ingår, är får svidande kritik rörande satsningar på trafiksäkerheten. Det är försäkringsbolaget Folksam som står bakom kritiken, men Vägverket anser att undersökningen är orättvis.
Trots att Vägverkets region sydöst, där Östergötland ingår, satsar mer än dubbelt så mycket pengar på att höja trafiksäkerheten i jämförelse med andra regioner, så räddar man inte fler liv. Enligt Anders Kullgren, som är forskningschef på Folksam, handlar Vägverkets åtgärder snarare om underhåll av vägarna i regionen, i stället för trafiksäkerhetsåtgärder. Men Vägverket försvarar sig mot den svidande kritiken från försäkringsbolaget. Stefan Bertilsson, trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket Sydöst, tycker undersökningen är djupt orättvis eftersom statistiken bygger på invånarantal och inte tar hänsyn till trafikintensiteten.