Östgötska lärare kritiska till sin arbetssituation

Många lärare i Östergötland ser negativt på sin arbetsituation. Det visar en undersökning som Lärarförbundet har gjort.
Lärarföbundet har tillfrågat 2 500 medlemmar i länet och av dem svarar 49% att de inte kan påverka sin situation på arbetet. Många känner sig därför uppgivna, visar undersökningen.