Ombyggnad av Navestad bra för mångfalden

Ombyggnaden av miljonprogramsområdet Navestad i Norrköping är inte enbart en bra miljösattsning. Vikarierande miljöminister Lena Sommestad, som idag besökte stadsdelen, tror att även mångfalden tjänar på ombyggnaden.
- Jag skulle gärna bo i den här lägenheten där vi nu träffas. Jag hoppas att det ska locka invandrare, säger Lena Sommestad. - Vad som är intressant här är att man gör ombyggnaden med stor hänsyn till miljön. Det tycker jag som miljöminister är särskilt spännande. Under ombyggnaden av Navestad har bostadsbolaget satsat mycket på miljöfrågor. Man har också försökt bygga så att den traditionellt gråa trista betongstämpeln försvinner. Hus har sänkts ett par våningar och fasaderna har fått andra färger så att det inte ska likna betongklossar. Cirka 400 miljoner kronor har miljödepartementet bidragit med för att förbättra miljön, men trots att miljöministern är nöjd med vad pengarna gett så är det inte säkert att dom kan hjälpa till så att andra områden kan byggas om. - Vi har inte specifika pengar på miljödepartementet för just den här typen av projekt. Vi har dock pengar för fortsatt stöd som till exempel enegerieffektivisering och ekologiskt boende. Men det är inte så att det på ett något sätt går att få stora anslag till ombyggnader som Navestad, det här var en del av en stor satsning som inleddes för några år sedan, säger Lena Sommestad till SR Östergötland.