Djäkneparksskolan kameraövervakas

Djäkneparksskolan i Norrköping får nu tillstånd att sätta upp tre övervakningskameror. Syftet är att minska skadegörelsen på skolan.
Men Länsstyrelsen tillåter bara kameraövervakning på skolan mellan 20.00 och 06.00.