Dålig skolmiljö hämmar barnen

Arbetsmiljön i många skolor är idag under all kritik. Det är stressigt, lokalerna är slitna och många elever har svårt att hitta inspiration i sitt arbete.
Mikael Karlsson, 15 år och elev på en av Norrköpings skolor, säger att miljön i skolan viktig. Han tror att både elever och lärare skulle arbeta bättre om det var fina färger på väggarna och bättre ombonat i klassrummen. Han berättar om den skola han gick i på mellanstadiet, där var det grått och trist på väggarna och klotter var inte ovanligt. Trångt, stressigt och slitet är det i många skolor i Sverige idag. Vi hör också om barn som blir mobbade och lärare som blir misshandlade av elever. Hur mycket just arbetsmiljön påverkar elevernas resultat i skolan är oklart, men förra året gick 30 % av Östergötlands nioendeklassare ut skolan utan fullständigt betyg. Men Mikael Karlsson tror att en bättre skolmiljö skulle ge ett bättre resultat, för skolan är ju ändå barnens arbetsplats.