Säkra övergångsställ i Linköping

Linköping är en av de kommuner i landet som har flest antal säkra övergångsställ. Norrköping däremot har ett stort antal övergångsställ där risken för fotgängare att bli dödad eller skadad är hög.
Det är försäkringsbolaget Folksam som har tagit fram statistik över säkerheten vid övergångsställen i landets kommuner. Några sätt att öka säkerheten vid ett övergångsställ är exempelvis att höja upp gatan vid platsen, ha en automatisk hastighetskamera eller att låta gatan smalna av något.