Norrköping saknar återvinningsstationer

Det finns för få återvinningsstationer i Norrköping och svårast att lämna ifrån sig förpackningar, glas och papper är det i centrum.
Det säger Lars Söderström, renhållningsingenjör på Gatu- och parkontoret som ansvarar för renhållningen i kommunen. Idag finns 30 återvinningsstationer i Norrköping men både kommunen och producentorganisationen, Förpackningsinsamlingen, som anvarar för återvinningsstationerna är överens om att det skulle behövas dubbelt så många. I sommar har de avtalat om 3 nya återvinningsstationer till kommunen. Den första ska placeras på Stortorget under hösten. Den blir då den första kompletta återvinningsstationen i hela innerstan. Även om den är välbehövlig anser Norrköpings kommun att återvinningsutrymmen i den egna fastigheten är en bättre modell i tätorten. En fjärdedel av alla flerbostadshus i Norrköping har redan egna återvinningsutrymmen och avtal med sophämtningsentreprenörer. -Fastighetsägarna är intresserade av det här systemet och allt fler erbjuder den här servicen, säger Lars Söderström.