Miljöpartist önskar elljusspår till Ekängen

Miljöpartisten Ulf Flodin i Linköping vill att kommunen ska bygga ett elljusspår i bostadsområdet Ekängen.
I en motion till kommunfullmäktige skriver Flodin att ett motionsspår är ett sätt att tillgodose invånarnas motionsbehov och att det också skulle bli ett bra komplement till gymnastikundervisningen i den skola som är planerad att byggas i området.