Ett stort antal lekplatser i länet är riskfyllda

Bara fem av arton kontrollerade lekplatser i Östergötland är riskfria för barnen. Sex av tio hyresvärdar följer inte reglerna för lekplatssäkerhet. Det visar undersökningar som Hyresgästföreningen gjort.
Granskningarna har gjorts över hela Sverige med anledning av de oroande siffrorna att ca 12 000 barn skadas på lekplatser varje år, många fler än i trafiken. Nu kräver Hyresgästföreningen bot och bättring och kan tänka sig rättsliga åtgärder om inget händer. - Men det får inte bli så att lekplatser tas bort, som hittills ofta blivit resultatet när skötseln ifrågasatts, säger Ingalill Johansson på Hyresgästföreningen i Östergötland. - Lekplatser nära hyreshusen är nödvändiga för barnen.