Stor brist på avbytare inom lantbruket

Det är svårt för lantbrukare att få tag på ersättare. Förmedlare av avbytare får allt svårare att rekrytera kompetent personal.
Tomas Lygnegård, verksamhetsledare för den ekonomiska föreningen Maskinring Öst som bland annat förmedlar avbytare inom jordbruket, tror att det behövs skapas en positivare bild av lantbruket. Sen behöver ungdomarna som går på naturbruksgymnasierna mer praktik i sin utbildning, så att de är bättre rustade när det är dags att börja jobba. Lönerna i lantbruket bör också bli högre säger han.