Allt fler söker asyl i Sverige

Antalet asylsökande ökade med med drygt 60 procent under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol.
Första halvåret i år sökte drygt 17 000 personer asyl i Sverige och det är närmare 7000 fler asylsökande jämfört med första sex månaderna förra året. Det visar siffror från Migrationsverket. Torsten Torstensson på Migrationsverket säger att de minskade gränskontrollerna inom Schengensamarbetet kan vara en orsak. En annan orsak kan vara att många länder har sämre mottagningssystem eller har dragit ner på det, vilket gör Sverige till ett mer attraktivt land att söka asyl i. Men det är inte fler som får asyl. Avslagsprocenten har istället ökat eftersom det kommer fler grupper som inte har skäl att få stanna.