Svalt intresse för Barnombudsman

Förslaget i Norrköping om att en Barnombudsman ska inrättas ser ut att få avslag.
Det är folkpartisten Kristin Lundberg som anser att en ombudsman behövs för att motverka de negativa konsekvenserna av neddragningarna inom barnomsorgen och skolan, liksom det ökande drogmissbruket och mobbningsproblemen. Men kommunstyrelsen har avslagit motionen, bland annat med motiveringen att det först måste tas fram en strategi för hur FNs barnkonvention ska genomsyra all kommunal verksamhet. Senast vid årsskiftet ska en sådan strategi finnas. I slutet av augusti tar kommunfullmäktige upp frågan.