Insekter bekämpar insekter

Att använda insekter för att bekämpa skadedjur i grönsaks och krukväxtodlingar har blivit allt vanligare.

Idag är det inte bara ekologiska odlare som använder biologisk bekämpning, det har blivit allt mer populärt även hos konventionella odlare.

Göran Ektander som är gurkodlare vid Tåkern har använt biologiskbekämpning under många år och tycker det fungerar bra.

Men säger till Sveriges Radio Östergötland att det ställer stora krav på odlarna då det kräver mycket kunskap om de insekter som används.

I stället för att använda kemiska bekämpningsmedel planterar Göran Ektander in hundratusentals nyttoinsekter, alltså rovinsekter som äter upp de skadeinsekter som förstör odlingen.

Allt vanligare metod

Systemet utvecklades i Tyskland under 1960-talet och används i Sverige sen 1970-talet.
De senaste åren har metoden blivit så populär att även de konventionella grönsaksodlarna använder systemet.
Hela 90 procent av de traditionella grönsaksodlarna använder sig av någon typ av biologisk bekämpning vid sidan av kemikaliebruket och det börjar också bli allt vanligare vid krukväxtodlingar.

Fördelar med biologisk bekämpning

Men tekniken kräver mycket kunskap berättar Göran Ektander vid Tåkern, och en gång när han fick ett stort angrepp av bladlöss i odlingen tvekade han om han valt rätt, innan lössen tillslut slukades av rovinsekterna.

Att den biologiska bekämpningen ökat tror Barbro Nedstam på Jordbruksverket i Alnarp beror på att arbetsmiljön blir bättre utan kemikalierna och det faktum att visa insekter faktiskt blivit resistenta mot den kemiska bekämpningen.

Pelle Zettersten, Naturbruk.

pelle.zettersten@sr.se