Stöd till forskning om biogas

Professor Bo Svensson vid Tema vatten vid Linköpings universitet får sju miljoner kronor i forskningsanslag från Energimyndigheten Pengarna ska användas till att utveckla effektivare processer för att ta fram biogas som kan utvinnas i rötningsanläggningar där organiskt avfall behandlas.

Forskningen ska ta fram den kunskap som behövs för att rötning ska kunna ske effektivare, stabilare och med mindre luktproblem.

Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till högre driftsäkerhet och bättre ekonomi i framställningen av biogas.