Dekorationsbelysning återkallas

Elsäkerhetsverket förbjuder ett företag i Linköping att sälja en av sina dekorationsbelysningar.

Företaget ska också återkalla de exemplar som sålts vidare till butiker.

Dekorationsbelysningen Waterfall har enligt elsäkerhetsverket så allvarliga säkerhetsbrister att det är en allvarlig risk för människor.