Få invandrare får visa konst

Få konstnärer och kulturproducenter med invandrarbakgrund har fått ställa ut sina verk under året trots att 2006 var utlyst som ett mångkulturår av den förra regeringen.

På arbetets museeum i Norrköping, som trots att det haft ett femtontal utställningar på temat mångkultur under året, så har bara en invandrad konstnär fått ställa ut.

För att få större mångfald i kulturlivet beslutade den förra regeringen att år 2006 skulle vara ett mångkulturår. Myndigheter, institutioner och andra aktörer fick uppdraget att öka mångfalden på exempelvis landets museer.

Man ville bland annat se fler konstnärer med utomsvensk bakgrund eller med minoritets bakgrund. Man ville också ha ett mer varierat kulturutbud som når en bredare publik än idag.

På arbetets museeum säger man att flera utställningar har handlat om mångfald, men man har haft svårt att få tag i konstnärer och kulturproducenter med en invandrarbakgrund. Något som Dani Slipicevic, konstnär från Mjölby, tycker är konstigt.

Peter Johansson, SR Östergötland

peter.johansson@sr.se