Ökad kunskap om att bygga i trä

Ett nytt tvärvetenskapligt program för effektivt byggande i trä har beviljats 18 miljoner kronor i stöd från statliga Vinnova.

Programmet omfattar 54 miljoner kronor med 16 doktorander och är ett samarbete mellan universiteten i Luleå och Linköping, Lunds tekniska högskola samt tolv företag.

(Ungefär hälften av forskningen koncentreras till industriellt byggande i trä, resterande till förädling i sågverksindustrin samt utveckling mot hela interiörer i möbel- och inredningsindustrin, enligt ett pressmeddelande.