Få kvinnor startar företag

Bara 3 av 10 östgötska företag startas av kvinnor.

Och ungefär likadant ser det ut i många andra europeiska länder.

Därför pågår en internationell förtagarkonferens i Norrköping där deltagarna lär av varandras erfarenheter - för att fler kvinnor ska våga starta eget. Initiativtagare är Entree som är en sammanslutning av 10 östgötska organisationer.

Företagare och företagsrådgivare från Sverige, Tyskland, Wales och Portugal träffades idag och igår i Norrköping för att utbyta erfarenheter och diskutera varför färre kvinnor startar eget.

-Kvinnor är mycket mer försiktiga, vågar inte satsa. jag tror att det är grundorsaken till att det är färre kvinnor som vågar gå ut och bli företagare. Ta både ekonomiska risken och kanske gå ifrån en anställning, det säger Bibbi Pettersson som är företagare och deltar på konferensen.

Stora skillnader mellan olika länder

Frederike Stibane från Tyskland driver ett konsultföretag och ser skillnader mellan att vara svensk och tysk, kvinnlig företagare. Som tysk kvinna tvingas man ofta välja mellan att starta eget eller vara hemma med barnen. Barnomsorgen och infrastrukturen är inte lika utbyggd. Men hon ser också stora likheter.

Även i Tyskland är det ungefär 3 av 10 nya företag startade av kvinnor.