Företagsledare intresserade av mångfald

Över hundra chefer och befattningshavare inom det östgötska näringslivet har besökt Östsvenska handelskammarens seminarier om mångfald i arbetslivet.
Det är mer än vad organisationen hade räknat med.

Det är för att öka mångfalden på den Östgötska arbetsmarknaden som Östsvenska handelskammaren bjudit in företag till fem seminarier i Östergötland. Seminarierna har hållits på företag runt om i länet, bland annat på Siemens i Finspång, Coyltech i Söderköping och BT i Mjölby.
- Tanken med våra seminarier har varit att visa affärsnytta med mångfald. Att visa att det finns kvalificerade personer med utländsk bakgrund som på grund av att de saknar nätverk eller upplevs som annorlunda aldrig får chansen på arbetsmarknaden, säger Lejla Gros som varit ansvarig för satsningen.
Välbesökta träffar
Handelskammaren hade räknat med runt 80 besökare, men när alla seminarier nu ägt rum har runt 100 chefer och nyckelpersoner på företag tagit del av föreläsningarna. 
Under seminarierna har man lyft fram hur viktigt det är med mångfald i arbetslivet, och att det kan vara lönsamt att anställa invandrare. Enligt Lejla Gros omsätter invandrarföretag i Sverige en miljard kronor årligen och för att nå dessa företag måste man själv anställa invandrare.