Avbytare ska färdigutbildas av lantbrukarna själva

Kritiken om att avbytare inom lantbruket, som kommer direkt från naturbruksgymnasiet, inte klarar av arbetet på egen hand besvaras nu av Bo Wigren, rektor på Vreta-Västerby lantbruksskola i Linköping.
Lantbrukare i länet anser att nyutbildade inte kan yrket och det bland annat för att de fått för lite praktik i skolan. Men Bo Wigren säger att gymnasieskolan enbart är yrkesförberedande och att det är näringslivet som ska färdigutbilda eleverna. Wigren menar också att eleverna får mycket praktik under sin utbildning.