DO granskar bostadsbolag

Diskrimineringsombudsmannen DO ska granska hur bostadsbolag i landet sköter sig som arbetsgivare.

Bland annat tittar DO på bostadsbolag i Norrköping.

Granskningen omfattar totalt elva bostadsbolag i hela landet och är ett led i att förhindra etnisk diskriminering på bostadsmarknaden.

Får exempelvis en fastighetsskötare ha turban?

DO ska också titta på hur bolagen agerar internt mot den egna personalen för att se om det finns en medveten diskriminering mot bostadssökande.