Farliga cykelvägar

Möjligheterna att cykla till och från Norrköpings ytterområden är riktigt dåliga.

Nu vill Naturskyddsföreningen se en förbättring och har bland annat skrivit till kommunen.

Smala och krokiga vägar utan vägren där cyklisterna kan få plats gör att det blir farligt för de få cyklister som vågar sig ut på vägarna.

Sigvard Andersson från Naturskyddsföreningen säger att det finns många vägar som cyklister måste vara väldigt försiktiga på eller inte vågar använda bland annat Gamla Övägen söder om Evalundsvägen.

Olycksstatistiken visar inte på någon större inblandning av cyklister på de vägar som Naturskyddsföreningen tycker är farliga.

-Men det kan bero på att det är inte så många som vågar sig ut på vägarna säger Sigvard Andersson.

Naturskyddsföreningen vill ändra på det och tror att fler skulle kunna tänka sig att cykelpendla även längre sträckor bara om det fanns möjlighet.