Utsläppen av koldioxid har ökat

Trots politiker och myndigheters ambitioner att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid så har utsläppen i Östergötland ökat.

Framförallt är det utsläppen från transportsektorn som ökar.

uppdaterad version 16.00

I Norrköping har koldioxidutläppen från transportsektorn ökat från 2329 kg per person till över 3000 kg mellan 1990 och 2004.

I Linköping däremot har utläppen minskat med 324 kg per person under samma tidsperiod.

Skillnaderna beror dels på att Norrköping har satsat på att få företag med stora transportbehov till sig och att kommunen har flera tunga industrier.

Linköping däremot har inte lika många industrier som Norrköping och har dessutom satsat mer än Norrköping på att driva kommunens fordon med biogas som inte släpper ut fossilkoldioxid.

Leif Lindberg som är teknisk chef i Norrköpings kommun tror att det är svårt att påverka just koldioxidutsläppen från trafiken i staden, då han menar att det styrs från högre ort. 

Men trots att det verkar hopplöst att minska de ständigt ökade utsläppen från trafiken så finns det ändå en del man kan göra som privatperson.
Jannica Schelin på Nätverket för hållbara transporter i Norrköping säger att många åker väldigt korta sträckor med bilen och att det går att cykla eller går.