Åklagares bedömning får underkänt

En åklagare i Linköping valde att lägga ned en förundersökning som handlade om olaga hot och misshandel i brist på bevis.

Efter nytt beslut ska förundersökningen återupptas.

Brottsoffret en man från Linköping begärde att beslutet skulle rivas upp och nu får han rätt av överåklagare Gunnar Stetler.

Överåklagaren gör inte samma bedömning som åklagaren av ett vittnes uppgifter i utredningen som han tycker ger stöd till mannens berättelse.

Därför ska förundersökningen starta upp igen enligt beslut.