Ny teknik underlättar övervakning

Övervakning på distans via bredband är en nisch som växer.

Flera kommuner i länet, bland annat Kinda, håller på att koppla in övervakning av sina vatten- och reningsverk på bredband.

Bredband öppnar nya möjligheter för övervakning på distans. Och det intresserar såväl företag som kommuner.

I bland annat Kinda kopplar man nu in sina vattenverk och reningsverk för automatisk övervakning.

De tre huvudorternas reningsverk i Kinda kommun plus en mängd mindre pumpstationer runt om ute i kommunen, ligger numera on line på gatukontorets datorer. Från centralen i Kisa kan de anställda se hur reningsverket arbetar i detalj i realtid.

Tusentals mätdata bakåt i tiden finns också lagrade, vilket gör att ett tränat öga snabbt kan se när en pump håller på att gå sönder eller att det är något som håller på att bli fel med dricksvattnet.

Men det här betyder inte att pumpstationer och reningsverk överges rent fysiskt av personalen, säger maskinist Thomas Karlsson.

-Man behöver vara vid anläggningen och se det rent praktiskt också och det går det inte åt mindre personal för, berättar Thomas Karlsson.

Automatisk övervakning av processer och lokaler är en möjlighet som följer med den bredbandsteknik med optisk fiber som kommuner i länet satsar på.

Kommunernas hemtjänst kan övervaka äldres larm via bredbandet och företag kan ha övervakningskameror uppsatta.

Frank Gunnarsson arbetar med utvecklingen av bredband på landsbygden i Östergötland, och han tror att det här ligger i tiden.

-Det finns ju efterfråga i form av framförallt företag som haft inbrott. Dessutom så är det inte så tätt med poliser i området och då är det ju ett sätt att kunna ha den här möjligheten att själv kunna se vad som händer säer Frank Gunnarsson.