Stjernkvist håller på Sahlin

Lars Stjernkvist socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping vill helst se Mona Sahlin som ny partiledare efter Göran Persson.

Partidistriktets styrelse med tillförordnade ordföranden Lena Micko har förordat Eu-kommissionären Margot Wallström. Trots att hon officiellt sagt nej.

Men som Lena Micko berättade i våra nyheter igår, har Margot Wallström sagt till partimedlemmar att hennes nej inte är definitivt. Får hon ett tillräckligt starkt stöd kan hon komma att ändra sig.

Lars Stjernkvist utgår istället från att Wallström även fortsättningsvis kommer att säga nej att bli partiledare.
Och därför anser han att Mona Sahlin är självklar som ledare.
Eftersom hon står nära Margot Wallström idelogiskt.

-Skulle Wallström däremot tacka ja får hon mitt fulla stöd, säger Lars Stjernkvist till Sveriges Radio Östergötland.