Bilförare ska varnas för halka i förväg

En helt ny typ av varningssystem för halka håller på att tas fram av forskare vid trafikforskningsinstitutet VTI i Linköping. Den nya tekniken bygger på att bilföraren varnas i förväg för att vägen framför är hal och den testas nu i VTI:s simulator.

– Det nya är att man får veta om det är halt framöver, alltså man får inte information om hur det ser ut just nu utan kanske om några sekunder, säger Katja Kirscher, som är en av forskarna bakom projektet.

Så man får mer tid på sig för att förbereda sig?

– Precis. Om man tycker att man har för hög fart kan man sakta ner innan det blir halt och det betyder att man inte behöver bromsa just är det är halt.

Inne i VTI:s stora körsimulator testas den helt nya typen av halkvarning som alltså går ut på att föraren i tid ska få en varning innan det blir riktigt halt.

Informerar om lämplig maxfart
I det här fallet visar en grön stapel på hastighetsmätaren vilken maxfart jag kommer att kunna hålla om det ska gå att stanna i tid.

Systemet bygger förenklat på att bilar utrustas med en teknik som både kan skicka och ta emot information om väglaget.

Det innebär att när jag kör på en sträcka där det är halt känner utrustningen av det och skickar informationen till en databas. Databasen skickar sedan varningen vidare till andra bilar som är på väg in på just den aktuella sträckan.

Hoppas locka bilindustrin
I dagens bilar finns det ofta temperaturvarnare eller varningssystem när man väl fått sladd, men Katja Kirscher menar att tekniken nu ger nya möjligheter och hoppas försöken ska locka bilindustrin.

– Just nu är detta ett hett ämne. Det forskas på många håll och det är väl tänkbart att det på ett eller annat sätt dyker upp halkvarningssystem i bilar framöver, om några år kanske. Men egentligen kan inte jag svara på det eftersom det inte är vi som tar fram de här systemen utan det är biltillverkare som jobbar med det.

VTI har nu låtit ett 50-tal testförare pröva olika varianter av den nya typen av halkvarnare i sin simulator. Tre olika modeller har testats, en där bromsträckan visas som en stapel för den kommande sträckan, en med rekommenderad maxhastighet och en med bara en stor varningssignal när det blir riktigt halt.

Unik forskning
Forskningen är unik men innan resultaten är klara vågar inte Katja Kirscher dra några riktiga slutsatser.

– Vi vill undersöka vilket system som är mest lämpligt för att vi ska kunna ha det i bilen, vilket som distraherar minst, vilket som informerar på ett bra sätt så att föraren kan förstå och vilket som är accepterat av förarna.

Finns det inte risk för att man som förare litar för mycket på den här typen av system och invaggas i ett slags falsk trygghet?

– Ja, den risken finns helt klart. Det är intressant att de flesta försökspersoner som vi har haft här ser den här risken och det betyder att systemet måste vara pålitligt annars är det en trafikfara, säger Katja Kirscher.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se