Bättre korttidsvård i Norrköping

Denna typ av mellanvård som ska vara en länk mellan sjukhus, primärvård och eget boende har expanderat under nittiotalet, men vem som har haft ansvaret, kommunen eller landstinget, har varit oklart.
För tillfället används korttidsvården till litet av varje, ibland är det rent av fråga om ren förvaring av en person i väntan på att något ska hända. Men, nu ska det alltså bli ordning på korttidsvården. Patientens behov ska sättas i centrum. Det är vilken vård som behövs, inte diagnosen eller vilken kommundel man bor i,som ska bestämma var personen placeras. Om vården är landstingets eller kommunens ansvar behöver inte diskuteras när platser och intagning är gemensam. Det ska finnas platser för rehabilitering eller för medicinsk behandling, observation och omvårdnad, platser för återhämtning och för avlastning av närstående. Det ska också finnas s k trygghetsplatser för oväntade kritiska situationer där individen inte behöver sjukhusvård, men känner behov av hjälp. Personer med demensproblem ska samlas inom en enhet oavsett vilka vårdbehov dom har. Men att skapa ett gränslöst arbetssätt där alla känner gemensamt ansvar, kräver långsiktigt arbete, därför räknar utredarna med att det tar uppemot tre år innan allt är genomfört.