Länsstyrelsen populär bland småföretag

Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelsen är de myndigheter som har bäst service och bemötande enligt småföretagarna i Östergötland.

Det visar en undersökning som organisationen Företagarna gjort.

På en femgradig skala får de 3,5 i betyg. Länsstyrelsen i Östergötland har också det näst högsta förtroendet i landet. Det är dock relativt få av företagarna, 38% i landet, som har haft kontakt med länsstyrelsen. Mest kontakt har företagen med Skatteverket.

Sämst service och bemötande får företagen enligt undersökningen på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.