Romani chib blir univesitetsspråk

Linköpings universitet kommer att börja undervisa i romernas språk, efter ett förslag från utbildningsdepartementet.

Inget lärosäte har tidigare undervisat i språket men i budgetpropositionen finns en och en halv miljon kronor avsatta för uppbyggnad av språkundervisningen.

Linköpings universitet ser nu över hur man ska lägga upp studierna.

Inte heller jiddisch har funnits representerat vid något universitet men det kommer nu bli möjligt att läsa på Göteborgs universitet. Därmed blir det möjligt att läsa samtliga svenska minoritetsspråk på högskolenivå.