DO granskar Norrköpingsföretag

Bostadsföretaget Lundbergs med bostäder i bland annat Norrköping ska granskas av diskrimineringsombudsmannen, DO.

Lundbergs finns bland elva bostadsföretag som ska granskas eftersom många boende där har hört av sig till DO.

Företagen kommer bland annat få redovisa hur de förebygger trakasserier på grund av etnsik tillhörighet och hur man sköter sin personalrekrytering.