Fler kärnkraftverk sänker inte elpriset

Den energikrävande industrin vill öka elproduktionen för att få ner elpriserna. I ekot i morse hördes flera stora företag som vill satsa på nya kärnkraftverk i Sverige för att sänka elpriset.

Men energiforskaren Louise Trygg på Linköpings universitet säger att nya kärnkraftverk inte kommer att påverka priset på el i framtiden.

- Man kan gärna öka elproduktionen i Sverige, men då kan man göra det av klimatskäl. Till exempel att man ökar produktionen av el i Sverige och på så sätt konkurrerar ut de här kolkondensverken som ligger på mariginalen idag.

Men fler svenska kärnkraftverk kommer inte att sänka elpriset i framtiden. menar Louise Trygg. För enligt EU:s eldirektiv ska all elektricitet finnas tillgänglig för samma pris i hela Europa och den el som produceras får inte användas för att sänka priserna i något land, oavsett var den produceras. Elpriset kommer istället bli lika högt i hela Europa, det vill säga högre än dagens priser i Sverige. Likriktningen av priserna gäller även beskattningen av el tror Louise Trygg.

- Det ser vi redan nu, hur det har påverkats. Man får inte ha otillbörlig konkurrens mellan olika industrier i olika länder. Det kommer att gå mot ett likriktat system inom EU.

Elpriset i Europa idag bestäms av hur mycket det kostar att producera el i de dyraste anläggningarna, vilka är kol och oljekraftverk. Det som händer om någon tillverkar billigare el är att olje- och kolkraften slås ut vilket kan vara bra av miljöskäl men knappast påverkar elpriset i Sverige. I stället borde företagen inse att de kan effektivisera energianvändningen betydligt mer än vad man gör idag, säger Louise Trygg.

- Det finns oanade möjligheter att effektivisera. Sen är det beroende på hur mycket man har gjort på en industri. Men vi har fortfarande en väldigt hög elanvändning inom industrin i Sverige jämfört med andra länder.

Men flera stora företag i pappers-, gruv- och skogsindustrin propagerar ändå för att man ska öka elproduktionen i Sverige. Bland annat ska de satsa på vindkraft men de vill också anlägga kraftverk i de sista orörda älvarna och nu även bygga ut kärnkraften i Sverige.

- Man tror väl att det är en lösning, att om man ökar tillförseln så sänks priserna. Men i ett europeiskt perspektiv har vi andra villkor. Svensk elproduktion är inte samma sak som svensk elanvändning utan vi har nya villkor och vi har ett eldirektiv som vi får rätta oss efter. Att öka tillförseln kommer inte att sänka priserna, det är jag övertygad om, säger Louise Trygg.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se