Kvinnoprästmotståndare möts åter i Linköping

Kvinnoprästmotståndarna inom Svenska kyrkan, den så kallade fria synoden, ska hålla ett nytt riksmöte i Linköping i november.
Det är förre biskopen i Göteborgs stift Bertil E Gärtner som för tredje och sista gången bjuder in till mötet för att öva sig i frimodighet och överlägga om hur man skall gå vidare efter detta sista riksmötet, skriver de på sin hemsida. Det senaste Linköpingsmötet hölls år 2000 under parollen "Jesus är Herre".