Kräver mer pengar per elev

Lärarförbundet i länet kräver att de politiska partierna gör en kraftansträngning på skolan och levererar nu ett konkret förslag.
De föreslår att det satsas 10 000 kronor mer per elev i länet. -Satsningen är ett realistiskt krav för att ge eleverna den skola de har rätt att få, skriver ordförandena i Lärarförbundets samtliga lokalavdelningar i länet på Correns debattsida idag.