Kommunen planerar husköp

För att klara en framtida utbyggnad av Norrköpings Resecentrum planerar stadsbyggnadskontoret att köpa en fastighet på Butängsgatan norr om järnvägen för närmare 8 miljoner kronor.
Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet. Ärendet kommer upp i miljö- och stadsplaneringsnämnden imorgon.