Lårkaka var bruten lårbenshals

En vårdcentral i Motala har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att läkare där skickade hem en 12-årig flicka med diagnosen lårkaka när flickan egentligen hade brutit lårbenshalsen.

Av läkaren i Motala fick flickan rådet att använda benet så mycket som möjligt. När smärtan inte försvann uppsökte hon en annan vårdcentral. Där röntgades hon och opererades akut för benbrottet.